ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Live Food Clinic #9 ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง “ฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่”

📢📢 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Live Food Clinic #9 ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง “ฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่”
ฟรี‼️ รับชมออนไลน์ผ่าน Zoom
⏰ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.
👩‍🔬 วิทยากร: คุณศุภธิดา พิมพิสณฑ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
💡สิ่งที่จะได้เรียนรู้
🔸Update ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 445)
🔸รูปแบบกรอบข้อมูลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 445
🔸การจัดทำฉลากโภชนาการ
🗓สนใจสมัคร https://forms.gle/iqQmNckkX8soa4Di6
📲สอบถามเพิ่มเติม
Inbox Facebook: สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
☎️ 02-942-8822 #204-206