ถ่ายทอดสด Live Food Clinic #9 ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง “ฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่”

📢📢 ถ่ายทอดสด Live Food Clinic #9 ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง “ฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่”

ที่ลิงค์  https://www.facebook.com/share/v/Z6DAWuch6LMmeW7w/

👩‍🔬 วิทยากร: คุณศุภธิดา พิมพิสณฑ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

⏰ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567