ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KUTAC-DEMO DAY

📣📣📣
ศูนย์เร่งการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Acceleration Center – KUTAC)

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และ ผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม KUTAC-DEMO DAY พบกับ
🚩 การนำเสนอนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เชิงลึกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์
🚩 การจัดแสดงนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาความพร้อมสู่เชิงพาณิชย์
🚩 การนำเสนอนโยบายสนับสนุนการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จากแหล่งทุน บพข.

🗓 กำหนดการจัดงาน วันที่ 31 มค. 2566 ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📌📌📌
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและสำรองที่นั่งได้ผ่าน Link https://shorturl.asia/LOksr

#kutac #KU #startup #accelerate #acceleration #accelerator #bussiness #funding #kurdi #เกษตรศาสตร์