โครงการประชุมบุคลากรสังกัดสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (Kasetsart University Institute for Advanced Studies (KUIAS))
จัดโครงการประชุมบุคลากรสังกัดสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารงาน
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา
เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566