หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ” (Beverage Technology and Management)

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต “หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ” (Beverage Technology and Management) รุ่นที่ 6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระยะเวลาการศึกษา: 2 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปี)

สนใจรายละเอียด สอบถามที่

☎️ 02-5625000 ต่อ 5140 หรือ 081-9879204

📩 kubevtech@gmail.com

LINE: @087rgfig

——————————————–

ตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤษภาคม 2566

จำนวน 30 ท่านเท่านั้น

#beveragetechnology #beverage #kasetsartuniversity #agroindustry #bevtech