#เกษตรแฟร์65 จัดเต็มกว่า 30 นวัตกรรม  #Innovation จุใจหลากหลายสาขา

#เกษตรแฟร์65 จัดเต็มกว่า 30 นวัตกรรม

#Innovation จุใจหลากหลายสาขา

โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, คณะเทคนิคการสัตวแพทย์, คณะเกษตร, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, คณะประมง, คณะวนศาสตร์, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, คณะสิ่งแวดล้อม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ศูนย์เครื่องจักรกลพืชแห่งชาติ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนพบคณะนักวิจัย เต็มอิ่มกับผลงานนวัตกรรม

28 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บริเวณข้างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#สวมหน้ากากตลอดเวลา #วัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ #เว้นระยะห่าง #ฉีดวัคซีนครบโดส 💉🌡😷

รายชื่อผลงานนวัตกรรม ดังนี้

1. เครื่องดื่มข้าวเหนียวดำกลิ่นใบเตย เสริมพรีไบโอติก
2. ผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อจากหัวปลี
3. ไอศกรีมมันสำปะหลังแลคโตสฟรี
4. สปันจ์เค้กมันสำปะหลัง
5. ผงมันสำปะหลังสายพันธุ์หวานกึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์
6. ข้าวเหนียวมูนหุงสุกเร็ว และข้าวหอมมะลิหุงสุกเร็ว
7. ไมโครแคปซูลพอลิเมอร์ขมิ้นชันที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสัตว์
8. น้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียมสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
9. มันสำปะหลังแป้งสูง ผลผลิตดี ไซยาไนด์ต่ำ “เกษตรศาสตร์ ๑”
10. มันสำปะหลัง ทูอินวัน ต้นอ่อนใช้เลี้ยงสัตว์ หัวสำหรับรับประทาน “เกษตรศาสตร์ ๔””
11. ผลิตภัณฑ์ความงาม Rosily มีคุณค่าจากสารสกัดจากกุหลาบ 7 สายพันธุ์
12. สีน้ำโปสเตอร์ฮาลาลสำหรับเด็กเพื่องานศิลปะจากกาวหนังปลา
13. Easy clean
14. วัสดุรองซับสิ่งขับถ่ายจากผักตบชวา
15. Life safety mask
16. การปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง
17. นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์
18. ชุดทดสอบปริมาณโลหะหนักแคดเมี่ยมในน้ำ (VTKU-Cadmium kit)
19. นวัตกรรมการบำบัดของเสียสำหรับฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ (Innovative waste treatment from animal farms)
20. การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ บริเวณเขตกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
21. ช่องแสงระบายอากาศ
22. การออกแบบสร้างรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
23. การออกแบบเครื่องฝังกลบปุ๋ยให้เหมาะสมกับการเจริญของรากอ้อยในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโต
24. หุ่นยนต์อเนกประสงค์และอารักขาพืชคร่อมแปลง แบบเดินบนสลิง เดินบนรางและวิ่งด้วยล้อยาง
25. เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะรุ่น RG14
26. รถหย่อนกล้าข้าว I-KIAM KU
27. แอปพลิเคชันฟาร์มดีมีสุข สำหรับบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
28. สุนทรียภาพแห่งการนอนหลับ Avan propo bee
29. พรมอัพไซเคิลจากขยะพลาสติกเพื่องานสถาปัตยกรรม
30′ นวัตกรรมการออกแบบ จาน ถ้วย แก้วน้ำ และ ช้อน สำหรับผู้สูงอายุ
31. Beyond Zinc Oxide Beyond Sunscreen
32. ต้นแบบเครื่องกรองเชื้อโรคในอากาศในห้องพัก (Mobile HEPA Filter)
33. ชุดหมวกครอบศีรษะความดันแบบความดันบวก
34. ชุดแพทย์ฉลาด
35. หุ่นยนต์พ่นยากำจัดเชื้อ COVID-19
36. เครื่องล้างมืออัตโนมัติแบบสเปรย์รอบทิศทาง + ระบบเช็คการสวมหน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิร่างกาย
37. การออกแบบพัฒนาหน้ากากผ้าไหม สำหรับเป็นหน้ากากอนามัย N95 แบบซักได้