“การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่”

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📣📣 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEsสมัครเข้าร่วมโครงการ “การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่”

เพื่อช่วยวิสาหกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือก จากการต่อยอดองค์ความรู้งานวิจัย

ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

⏰เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 66

📝สนใจเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/aiBbmVb32BLTtnkY8

หรือ สแกน QR code

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://ifrpd.ku.ac.th/th/news/detail.php?id=2666

————–

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

📍 คุณสาวิณี กฤตผล
☎️ โทร 0 2942 8629 ต่อ 1223
📧 email : sawinee.k@ku.th

📍 ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ
📧 email : ifrwrpp@ku.ac.th