ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมงานสัมมนา เรื่อง กฎระเบียบระบบอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารฟังก์ชันของญี่ปุ่น

📢 มกอช. ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมงานสัมมนา เรื่อง กฎระเบียบระบบอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารฟังก์ชันของญี่ปุ่น 🇯🇵

ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร โดยมี นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

รศ.ดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยากรพิเศษ) และ

Mr. Arai Tsuyoshi ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักคุ้มครองผู้บริโภคญี่ปุ่น (CAA)

รวมถึงผู้แทนกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

📍ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 8:30 – 17:00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี

📍สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฯ 👉 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/n493NRBphx1vsDxh6

👉 ช่องทางรับชมการสัมมนาฯ (Zoom Cloud Meetings) ได้ที่ https://zoom.us/j/95324779217