ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านงานบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

📢📢ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านงานบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. และ 11.00 น. โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

♦️ การเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของสถาบันฯ

♦️ การเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)

♦️ กิจกรรม Food Clinic ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต, การแปรรูปอาหาร,

♦️ การให้บริการเครื่องมือเครื่องจักร และการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของ FQA LAB

📝ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน >> https://forms.gle/qN9VDqQVk6adgSWS6