ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 7 เรื่อง “นวัตกรรมอาหารหมัก..อาหารเพื่ออนาคต” ฟรี

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 7 เรื่อง “นวัตกรรมอาหารหมัก..อาหารเพื่ออนาคต” ฟรี!!!

จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)

ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับจำนวนจำกัด 
สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2s9HIoe
โปรดลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณปรียชาติ จันทโชติ
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักงาน KU FIRST ห้อง 322 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โทรศัพท์ 02-942-8629-35 ต่อ 1307, 094-705-8054 โทรสาร 02-942-7991
Email: kufsp@hotmail.com