ภาพกิจกรรม :: สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต

KU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series
เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง ครั้งที่ 1 เรื่อง สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต
จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ร่วมกับ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@KU) ดำเนินงานโดย นิตยสารอินโนแล็ป

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎระเบียบ นวัตกรรม และข้อจำกัดในการใช้สีธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

📌 ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ รบกวนทุกท่านทำแบบประเมิน เพื่อนำไปปรับปรุงในกิจกรรมครั้งต่อไปด้วยนะคะ ที่ https://forms.gle/sTpPLriYPSNB5vcYA ขอบคุณมากค่ะ 📌

ลงทะเบียนรับชมหัวข้ออื่นได้ที่ https://forms.gle/6ZrrwbsvtgLLbq7W6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 094-705-8054 หรือ kufsp@hotmail.com
คุณกรุณา จีนถนอม
โทรศัพท์ 062-591-6596 หรือ innolabthailand@gmail.com