ร่วมสนับสนุนและดำเนินงาน การแข่งขัน “นักจุลชีววิทยาอาหารมืออาชีพ” ครั้งที่ 4 (Food Microbiology Contest #4)

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ร่วมกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (ผู้จัดงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2020) และ นิตยสารอินโนแล็บ (บริษัท มีเดีย แมทเทอร์ จำกัด)

ร่วมสนับสนุนและดำเนินงาน การแข่งขัน “นักจุลชีววิทยาอาหารมืออาชีพ” ครั้งที่ 4 (Food Microbiology Contest #4)

โดยรางวัลสนับสนุนโดย บริษัท เทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคอล ไดแอกโนสติคส์

ณ ห้อง Conference Room B, Hall 103, Thailand Lab International 2020, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563