ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง กฎหมายอาหาร

🍽️ มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง กฎหมายอาหาร

⭐️ “Series 1/2: กฏหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพและการขออนุญาต”
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
📌 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ลงทะเบียน Onsite & Online ฟรี
https://forms.gle/NVtPLqtzDFmX2fKE9

⭐️ “Series 2/2: การประเมินความปลอดภัยของอาหาร”
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
📌 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ลงทะเบียน Onsite & Online ฟรี
https://forms.gle/qsqhceX8hmu4n7k5A

Onsite ณ ห้องประชุมสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 อาคาร ทีเค.3 โรงแรม ทีเค.พาเลซ & คอนเวนชั่น กทม. และผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-18 ก.ย. 66
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)