รับสมัครผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษา “Food Tech : กุญเเจสำคัญ สู่การเติบโต ที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการอาหาร” 

สวทช. โดยโปรแกรม ITAP เชิญชวนผู้ประกอบการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาเชิงลึก แบบรายบริษัท เพื่อนำความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร (Food Technology) ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย และพร้อมก้าวสู่ธุรกิจที่เติบโต อย่างมั่งคงและยั่งยืน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย