LIVE :: “Food Talks 2022 #9 Innovative Fishery Products and Packaging: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประมงและบรรจุภัณฑ์”

📢📢 สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จัดกิจกรรม

“Food Talks 2022 #9 Innovative Fishery Products and Packaging: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประมงและบรรจุภัณฑ์ ”

ได้รับเกียรติจาก ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อสุขภาพ การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ รวมไปถึงเทคโนโลยีด้านการบรรจุในปัจจุบันและการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ประมง

🔥 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.-11.30 น.

👉 รับชมได้ที่ลิงค์ https://fb.watch/g-4d0–NPJ/?mibextid=nxlvZT

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #foodtalk