ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ Food and Feed Extrusion Technology 2024

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ Food and Feed Extrusion Technology 2024

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับ Dennis Forte and Associates Pty. Ltd. ประเทศออสเตรเลีย กำหนดจัดฝึกอบรมนานาชาติ Food and Feed Extrusion Technology 2024 จำนวน 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้;

) หลักสูตร &
ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน 47,000 บาท
รายละเอียดหลักสูตร Applied Food & Feed Extrusion เพิ่มเติม
: https://www.dennisforte.com.au/…/applied-food-feed…

) หลักสูตร &
ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.15 น.
ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน 33,000 บาท
รายละเอียดหลักสูตร Food & Feed Drying Technology เพิ่มเติม
: https://www.dennisforte.com.au/…/food-feed-drying…

ส่วนลด
– ลด 10% เมื่อลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 และชำระเงินภายใน 14 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน
– ลดเพิ่มอีก 10% สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทั้ง 2 หลักสูตร
– ลด 5% สำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีการลงทะเบียน 3 หลักสูตรขึ้นไป
– ลด 20% สำหรับองค์กรวิจัยที่ไม่แสวงผลกำไร (รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัย)
– ลด 35% สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก กรุณาระบุชื่อมหาวิทยาลัยของท่านตอนลงทะเบียน

ลงทะเบียนได้ที่
: https://www.dennisforte.com.au/registration-thailand…

*** ปิดรับลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ***

——————————————————-

Institute of Food Research and Product development (IFRPD), Kasetsart University, in cooperation with Dennis Forte and Associates Pty. Ltd., Australia, is going to organize the international training “Food and Feed Extrusion Technology 2024” in 2 courses as following;

) &
Date: –
Time: 08:30 – 16:00
Venue: Institute of Food Research & Product Development (IFRPD), Kasetsart University, Bangkok, Thailand
: ,
Course information:
https://www.dennisforte.com.au/…/applied-food-feed…

) &
Date: –
Time: 08:30 – 16:15
Venue: Institute of Food Research & Product Development (IFRPD), Kasetsart University, Bangkok, Thailand
: ,
Course information:
https://www.dennisforte.com.au/…/food-feed-drying…

:
– A 10% discount applies for registrations received by 31 May 2024 and paid within 14 days of that date.
– An additional 10% discount applies to both course fees for those attending consecutive courses.
– A 5% discount applies for three or more course registrations received together from the same company.
– 20% discount for Non-profit Research Organisation (including University staff).
– 35% discount for PhD Students. Advise University you are enrolled in at registration.
To book places at the courses, use the link below to access the registration form.
https://www.dennisforte.com.au/registration-thailand…

*** 28 2024 ***

——————————————————-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Contact for course related enquiries
: https://www.dennisforte.com.au/contact-us
: ifrblpa@ku.ac.th (Benjaluk P.)