กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้สำหรับผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร”

📣 เปิดรับสมัครแล้ว 📣
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart) ร่วมกับคณะประมง จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้สำหรับผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร”

❗️เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 24 มีนาคม 2566❗️

🔍สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการฝึกอบรม
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ รวมถึงเกิดการพัฒนาทักษะ เพื่อประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ในการจัดทำระบบ HACCP ระหว่างวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
– สิทธิ์ในการรับประกาศนียบัตรยืนยันเข้าร่วมการฝึกอบรม เมื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับคะแนนสอบข้อเขียนตามเกณฑ์ และเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาที่กำหนด

📍กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

📝สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/cvjaJFw2zYjp2CJX8
* ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/ท่าน โดยผู้ประกอบการ 1 บริษัท สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน

👉สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
(คุณกฤติมา)