การอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการตกแต่งจานและถ่ายภาพอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้สำหรับผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร

คณะประมง ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart)

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการตกแต่งจานและถ่ายภาพอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้สำหรับผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร”

🗓️วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566
📍 ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
✅ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/JKjiYhyKLtoxYyoC8
หรือ สแกน QR Code ในโปสเตอร์ได้เลย
📝 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
(คุณกฤติมา)