ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้จักต้นทุนและการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจ”

❇️ โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

📣  ขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการ

🔆 เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้จักต้นทุนและการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจ”   

🔸 บรรยายโดย  ผศ.ดร. คมกฤษณ์ สิงห์ใจ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

🔏 เพื่อการวางแผนทำสินค้าเข้าสู่ตลาด  

 ในวันที่ 20 มกราคม .. 2566 เวลา 08.45 – 16.30 .  

💻 ผ่านทาง Zoom ที่ลิงค์ https://zoom.us/j/94680525162?pwd=bEJIZE1seWw5UEpjMTAwS0JhTEJwQT09 

      Meeting ID: 946 8052 5162 

      Passcode: 488338 

      และ facebook Live https://www.facebook.com/ifrpd.ku

📝 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/GzcuGkuoGt1mTV1n7 

☎️ สอบถามเพิ่มเติมที่ e-mail: cfoodvalley.ku@gmail.com  โทร. 0954525915