ขอเชิญเข้าร่วม การแถลงข่าว “ก้าวสู่ CIRCULAR Agro-Industry ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมและความยั่่งยืน”

ขอเชิญเข้าร่วม การแถลงข่าว

“ก้าวสู่ CIRCULAR Agro-Industry ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมและความยั่่งยืน”

จัดโดย ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-11.15 น.

ณ ห้องประชุม 5419 (ห้องโถงแห่งปราชญ์) ชั้น 4 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผ่านระบบออนไลน์
ลงทะเบียน https://bit.ly/3Sg74aC