ข่าว

เปิดรับสมัคร การฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 2 ในวันที่ 21-23 มกราคม พ.ศ. 2562

1 63 64 65 66