โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง Branding and Packaging for The PREMIUM@KU

❇️ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
ขอเชิญผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

⭐️ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง Branding and Packaging for The PREMIUM@KU

⏰ ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา 08.45-16.30 น.
แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

ที่ลิงค์ https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m60d6c0f4fce115ef49346f523c29194d
Meeting number: 2511 334 0451
Password: KU-FIRST

📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/kNuKdmE3VTWv9xw38
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นี้

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์: 094-705-8054
E-mail: kufsp@hotmail.com