ภาพกิจกรรม :: ASEAN Food Safety Forum#10 “From SAFE FOOD to GREEN FOOD”

ภาพกิจกรรมงาน ASEAN Food Safety Forum ครั้งที่ 10 “From SAFE FOOD to GREEN FOOD”
จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
ร่วมกับบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (ผู้จัดงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2022) และ นิตยสารอินโนแล็บ
ณ ห้อง Conference Room B ภายใน Hall 102 งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 ไบเทค บางนา
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

รับชมย้อนหลังได้ที่ลิงค์ https://fb.watch/fxezKPykZg/ และ https://fb.watch/fxh672jc61/