ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา

ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

https://kuform.ku.ac.th/03jun2564/main.php