ภาพกิจกรรม :: From soybean residue to value-added food products

ภาพกิจกกรรม

การสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “กากถั่วเหลืองเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมูลค่า (From soybean residue to value-added food products)”

สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565

รับชมย้อนหลังได้ที่ลิงค์ https://fb.watch/dMWOS_ufl1/