ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มก. ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 29 ประกาศ มก COVID19 ฉบับที่ 29 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

โดยการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากที่บ้าน (Work from Home)

โปรดติดต่อ คุณปรียชาติ จันทโชติ โทรศัพท์: 094-705-8054

อีเมล: kufsp@hotmail.com

เว็บไซต์: http://kufirst.center.ku.ac.th

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้