ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มก. ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 20 ประกาศ มก COVID19 ฉบับที่20 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โดยการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากที่บ้าน (Work from Home)

โปรดติดต่อ คุณปรียชาติ จันทโชติ โทรศัพท์: 094-705-8054

อีเมล: kufsp@hotmail.com

เว็บไซต์: http://kufirst.center.ku.ac.th

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้