ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มก. ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

ตามนโยบายของทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โดยการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากที่บ้าน (Work from Home)

โปรดติดต่อ คุณปรียชาติ จันทโชติ โทรศัพท์: 094-705-8054

อีเมล: kufsp@hotmail.com

เว็บไซต์: http://kufirst.center.ku.ac.th

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้