ฉลากอาหารเกินวันที่ระบุ “ควรบริโภคก่อน” ยังกินได้อยู่ จริงหรือ?

ฉลากอาหารเกินวันที่ระบุ “ควรบริโภคก่อน” ยังกินได้อยู่ จริงหรือ?

ฟังคำตอบได้จากบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรม เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากรายการ #ชัดก่อนแชร์ ได้ทางคลิปวีดีโอของ PPTV HD 36

https://www.youtube.com/watch?v=3yFbvYLzKKw

ขอขอบคุณคลิปวีดีโอจาก รายการ ชัดก่อนแชร์ PPTV HD 36